Drakentoren of Stockemanstoren

De Drakentoren of ook wel Stokmanstoren / Stockemanstoren is een voormalige toren met in Zwolle de meest tot de verbeelding sprekende naam. De Drakentoren is een van de meer dan 20 torens die Zwolle ooit rijk was. Gelukkig zijn er nog plekken in Zwolle te bezoeken waar je een goed beeld kan krijgen van hoe het ooit geweest is. In het boek “Historische wandelingen in en om Zwolle” van W.A. Elberts lezen we het volgende:

Onder de torens, die nog betrekkelijk lang den moker weerstonden, behooren de Drakentoren en de Bulderbasttoren. De eerste, oudtijds ook wel Stockemanstoren genoemd, stond in de Korte Kamperstraat, ter plaatse waar zich nu twee nette huizen bevinden, no. 24 en no. 26, en diende vroeger o. a. tot militaire provoost. Het onderste gedeelte was tot een woning ingericht. Vermoedelijk droeg de toren dien vreemden naam, omdat een koperen draak hierop den dienst van weerhaan verrichtte; ’t kan ook zijn dat die draak een gevolg was van den naam. In 1853, toen de Raad verscheidene kleine en onaanzienlijke huizen verkocht, kwam ook de Drakentoren onder den hamer. Het was een stevig, vierkant gebouw, met een omgang en daarboven een leien, vierzijdig, spits toeloopend dak. De muren hadden een kolossale dikte, zoodat een der vroegere bewoners van het belendend huis er kasten en bedsteden in had uitgehouwen. De toren bracht in publieke veiling f 3110 op en de kooper sloopte het gebouw. Als een bijzonderheid wordt nog verhaald, dat, toen het leien dak er afgenomen werd, op de planken zoldering daaronder myriaden vliegen overwinterd hadden, en door de koesterende stralen der Aprilzon uit hun verdooving gewekt werden.

Verkoopprijs Drakentoren

Het boek van W.A. Elberts vertelt je dat de toren in 1853 verkocht is voor een bedrag van f3110 (3110 gulden). Op de wikipedia pagina over de gulden lezen je dat de gulden in 1840 een waarde had van 9,45 gram zilver. Je zou kunnen zeggen dat de Drakentoren verkocht is voor een waarde van 3110 x 9,45 = 29,39 kg zilver. In mei 2024 was de zilverprijs ongeveer €850 per kg. De huidige waarde van de verkoopprijs zou je dan nu in kunnen schatten als €850 x 29,39 kg = €24981,-

De toren is in 1853 aangekocht om gesloopt te worden en er woningen te bouwen. Dat zijn nu de huizen aan de Korte Kamperstraat 24 en 26. Het is dan ook niet gek dat een toren voor omgerekend een kleine 25 duizend euro verkocht is. Als de Drakentoren nu te koop zou staan voor dat bedrag, zou jij deze dan aankopen? Om hem om te restaureren en er bijvoorbeeld een Bed and Breakfast in te plaatsen, of een horeca gelegendheid. Net zoals bij de Pelsertoren en de Wijdragerstoren gebeurd is.

De naam Drakentoren

De Drakentoren van Zwolle had een koperen draak op het dak. Deze diende om de windrichting te kunnen bepalen. Waar je vaak weerhanen op torens ziet, had deze toren in plaats daarvan een draak. Of de draak op het dak geplaatst is omdat de toren de Drakentoren heette of dat de toren die naam gekregen heeft door de vorm van de windvaan is onbekend. Helaas heeft de windvaan of een afbeelding hiervan de tijd doorstaan. Het is daarom onmogelijk voor jou om hier een beeld van te krijgen.

Winkelwagen