Privacyverklaring (CA)

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op november 2, 2023, voor het laatst gecontroleerd op november 2, 2023 en geldt voor burgers en wettelijk permanente inwoners van Canada.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we over u verkrijgen via https://shop.l3v3l.nl. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel en categorieën persoonsgegevens

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Sharing with other parties

We only share or disclose this data to other recipients for the following purposes:

Doel van de gegevensoverdracht: Verzendingen
Land of staat waar de dienstverlener is gevestigd: Nederland
Doel van de gegevensoverdracht: 
Land of staat waar de dienstverlener is gevestigd: 

3. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

4. Hoe wij omgaan met Do Not Track signalen en Global Privacy Control

Onze site reageert niet op het Do Not Track (DNT) header-veld en ondersteunt dit ook niet.

5. Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid op onze Privacyverklaring (CA) webpagina. 

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

6. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

7. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op sites van derden die door middel van links met onze site zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

9. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens wij over u hebben, neem dan contact met ons op. Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen. Wij zullen de gevraagde informatie alleen verstrekken na ontvangst van een verifieerbaar verzoek van de consument. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

9.1 U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

 1. U kunt een verzoek indienen voor toegang tot de gegevens die wij over u verwerken.
 2. U kunt een overzicht opvragen, in een gangbaar formaat, van de gegevens die wij over u verwerken.
 3. U kunt verzoeken om correctie of verwijdering van de gegevens als deze onjuist of niet meer relevant zijn. Indien van toepassing wordt de gewijzigde informatie doorgegeven aan derden die toegang hebben tot de betreffende informatie.
 4. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, met inachtneming van wettelijke of contractuele beperkingen en een redelijke kennisgeving. U wordt op de hoogte gebracht van de gevolgen van een dergelijke intrekking.
 5. U heeft het recht om een probleem in verband met het niet naleven van PIPEDA onder de aandacht te brengen bij onze organisatie en, als het probleem niet is opgelost, bij het kantoor van de Canadese Privacycommissaris.
 6. Wij zullen toegang geven tot persoonlijke informatie in een alternatief formaat aan een persoon met een zintuiglijke handicap die recht heeft op toegang tot persoonlijke informatie in het kader van PIPEDA en die verzoekt om deze informatie in het alternatieve formaat door te sturen indien (a) er reeds een versie van de informatie in dat formaat bestaat; of (b) de omzetting ervan in dat formaat redelijk en noodzakelijk is om het individu in staat te stellen zijn rechten uit te oefenen.

10. Kinderen

Onze site is niet ontworpen om kinderen aan te trekken en het is niet onze bedoeling om persoonlijke gegevens te verzamelen van kinderen onder de leeftijd die toestemming vereist in het land waar ze wonen. Wij vragen daarom dat kinderen onder de leeftijd die toestemming vereist geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven.

11. Contactinformatie

L3V3L
Steenhouwerstraat 16
8043 DB Zwolle
+31(0)6-46727386

Nederland
Website: https://shop.l3v3l.nl
Email: ln.l3v3l@nihcaj
Toll free phone number: +31(0)6-46727386
Telefoonnummer: +31(0)6-46727386

We hebben een contactpersoon aangesteld voor het beleid en de praktijken van de organisatie en naar wie klachten of vragen kunnen worden doorgestuurd:
J. Letwory
Steenhouwerstraat 16
8043 DB Zwolle

Bijlage

 • WPML gebruikt cookies om achter de huidige taal van de gebruiker, de laatst bezochte taal en de taal van gebruikers die zich aangemeld hebben te identificeren.Terwijl u de plugin gebruikt, zal WPML gegevens van de site via de Installer delen. Er zullen geen gegevens van de gebruiker zelf gedeeld worden.
 • We verzamelen informatie over je tijdens het afrekenproces in onze winkel.

  Wat we verzamelen en opslaan

  Wanneer je onze site bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:
  • Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken
  • Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen
  • Verzendadres: we vragen je om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat je een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens naar je te verzenden!
  We gebruiken cookies ook om producten in je winkelwagen op te slaan terwijl je door onze site bladert.

  Opmerking: je kunt je cookiebeleid gedetailleerd beschrijven en hier een link naar dat sectie toevoegen.

  Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:
  • Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
  • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
  • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
  • Om je account voor onze winkel in te stellen
  • Voldoe aan alle wettelijke verplichtingen die we hebben, zoals het berekenen van belastingen
  • Om ons winkelaanbod te verbeteren
  • Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest
  Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.Over het algemeen slaan we informatie over je op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk vereist deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld XXX jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres.Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

  Wie van ons team heeft toegang

  Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Zowel Beheerders als Winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang tot:
  • Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en
  • Klantinformatie, zoals je naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie.
  Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te doen en om je te ondersteunen.

  Wat we delen met anderen

  In deze sectie moet je vermelden met wie je gegevens deelt en met welk doel. Hiertoe kan onder andere het volgende behoren: analyse, marketing, gateways voor betaling, bezorgdiensten en insluitingen van derden.

  We delen informatie met derden die ons helpen onze bestellingen te leveren en diensten aan je op te slaan; bijvoorbeeld —

  Betalingen

  In deze subsectie moet je vermelden welke betalingsverwerker van derden je gaat gebruiken voor betalingen op je site, aangezien hier klantgegevens aan gebonden kunnen zijn. We hebben PayPal als voorbeeld toegevoegd, maar je zult deze moeten verwijderen als je geen gebruikmaakt van PayPal.

  We accepteren betalingen via PayPal. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan PayPal. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens.Raadpleeg het privacybeleid van PayPal voor meer informatie.
 • WPML Media Translation zal het e-mailadres en de naam van elke manager en toegewezen vertaler evenals de inhoud zelf naar de Geavanceerde Vertaaleditor en de gebruikte vertaaldiensten sturen.
 • WPML Translation Management zal het e-mailadres en de naam van elke manager, toegewezen vertaler evenals de inhoud zelf naar de Geavanceerde Vertaaleditor en de gebruiker vertaaldiensten sturen.
 • WooCommerce Multilingual & Multicurrency zal cookies gebruiken om de winkelwagen info te begrijpen bij het gebruik van talen in domeinen en om gegevens tussen de domeinen over te dragen.WooCommerce Multilingual & Multicurrency zal ook cookies gebruiken om de taal en valuta van de bestelling van elke klant te identificeren, evenals de valuta van de rapporten die door WooCommerce worden aangemaakt. WooCommerce Multicurrency breidt deze rapporten uit door de valuta informatie toe te voegen.
 • WPML String Translation zal alle strings naar de Geavanceerde Vertaaleditor van WPML en naar de gebruikte vertaaldiensten sturen.
 • Deze site gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om gegevens over toestemming te verzamelen. Voor deze functionaliteit wordt je IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.
 • Deze site gebruikt caching om een snellere responstijd en een betere gebruikerservaring te bereiken. Caching slaat mogelijk duplicate kopieën op van elke webpagina die op deze site wordt weergegeven. Alle cachebestanden zijn tijdelijk, en worden nooit benaderd door een derde partij, behalve als dit nodig is voor technische ondersteuning van de leverancier van de cacheplugin. Cache bestanden verlopen op basis van een schema dat wordt ingesteld door de beheerder van de site, maar kunnen indien nodig eenvoudig worden verwijderd door de beheerder voordat ze verlopen.Zie https://quic.cloud/privacy-policy/ voor meer details.
 • Door het gebruik van deze extensie kun je persoonsgegevens opslaan of gegevens delen met externe diensten. Lees meer over hoe dit werkt en wat je eventueel in je privacy beleid wil opnemen.
 • By using this extension, you may be storing personal data or sharing data with an external service. Learn more about how this works, including what you may want to include in your privacy policy.

Winkelwagen